BRACING LÀ GÌ ? CÁCH KÍCH HOẠT CORE ?

I. Bracing là gì?

"Bracing" hay còn gọi là kỹ thuật kích hoạt core, là một kỹ thuật quan trọng trong tập luyện giúp giữ vững trọng tâm, ổn định cơ thể. Kỹ thuật này không chỉ hữu ích trong tập luyện mà còn có thể áp dụng vào cuộc sống hàng ngày để cải thiện tư thế và giảm nguy cơ chấn thương.

Bracing là quá trình kích hoạt đồng thời các cơ xung quanh vùng bụng và lưng dưới. Khi thực hiện đúng, Bracing tạo ra một áp lực nội tại giúp ổn định cột sống và tạo nền tảng vững chắc cho các chuyển động của cơ thể.

II. Vậy làm thế để Bracing?

  • Lấy hơi bằng bụng là một phần quan trọng của kỹ thuật Bracing.

  • Lấy đủ hơi bằng bụng , sau đó kích hoạt các nhóm cơ xung quanh ổ bụng sao cho vùng bụng trương phình lên như quả bóng

  • Sau đó giữ lại trong toàn bộ chuyển động của bất cứ bài tập nào

    Ngoài ra nếu bản thân bạn chưa thể bracing , có thể thử bài tập kích hoạt Core

  1. Nằm xuống co chân lại , đặt toàn bộ bàn tay xung quanh vùng bụng , bóp chặt sao cho vùng bụng lún xuống.

  2. Lấy hơi vào bụng sao cho đẩy cả 2 hai bàn tay ra , và giữ lại .

  3. Lặp lại chuyển động.

    Bài tập này các bạn có thể tập từ 3 SET - 5 REP - Giữ lại 5s khi đã lấy hơi vào bụng.

Ví dụ về sử dụng Core trong bài tập "Romanian Deadlift "